Η υπευθυνότητα, η ασφάλεια και η ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν και χαρακτηρίζουν την επιχείρησή μας. Ένας μεγάλος στόλος από ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα φορτηγά αναλαμβάνουν την υπεύθυνη και αξιόπιστη μεταφορά των εμπορευμάτων σας σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό εάν το επιθυμείτε.Εγκαταστάσεις

Η GIOTIS TRANS διαθέτει εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο χώρο και είναι εξοπλισμένη με όλα σύγχρονα διοικητιτά μέσα και τεχνικά μέσα για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας.


Η Giotis TRANS παρέχει υπηρεσίες για την μεταφορά: Εισαγωγές

Η GIOTIS TRANS πραγματοποιεί καθημερινά δρομολόγια με φορτηγά ψυγεία ή απλά φορτηγά αυτοκίνητα για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα.

Εξαγωγές

Δυνατότητα οργανωμένης αποστολής εμπορευμάτων στο εξωτερικό.