Η επιχείρηση GIOTIS TRANS Εθνικές & Διεθνείς μεταφορές ιδρύθηκε το 1988 και έχει σαν έδρα την Λιμίνη Άρτας.
Η GIOTIS TRANS ξεκίνησε δυναμικά την δραστηριότητα της σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στην συνέχεια επεκτάθηκε στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Γνώμονα μας ήταν και θα είναι πάντα την εξυπηρέτηση των πελατών μας με υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια και ταχύτητα.Η ποιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας βασίζεται στην πολυετή πείρα μας στo χώρο των μεταφορών, αλλά και στο ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρία λειτουργούν με έναν και μοναδικό στόχο: Τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνάρτηση πάντα με τις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Πάντα στοχεύουμε στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Για αυτό το λόγο η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην ανανέωση του στόλου της, την τεχνολογική βελτίωση των εγκαταστάσεων διοίκησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων καθώς και στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής της.


Απόστολος Χ Γιώτης

Οικονομικά στοιχεία